Jednání zástupců krajského sdružení MAS Pardubického kraje s hejtmanem

5. 3. 2013

Dne 5.3.2012 se uskutečnilo jednání zástupců krajského sdružení MAS Pardubického kraje s hejtmanem Pardubického kraje JUDr. Martinem Netolickým, PhD. a zástupci radních a pracovníků odboru životního prostředí a zemědělství a odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu. Na jednání se zástupci kraje i místních akčních skupin dohodli na vzájemné podpoře a spolupráci, která bude mít pozitivní dopad na území celého kraje.

Místní akční skupiny v Pardubickém kraji, kterých je celkem 13, jsou rozděleny na MAS tzv. "podpořené", které získaly dotaci na realizaci strategie již na období 2007-2013 a tzv. "nepodpořené", které se v současné době ucházejí o dotaci na tzv. "osvojování" z Programu rozvoje venkova. Obě skupiny MAS se potom chtějí ucházet o realizaci svých strategií na období 2014-2020.
Podpořené MAS, kterých je celkem 7, získaly pro území Pardubického kraje v období 2007-2013 250 mil. Kč dotace, což při průměrné dotaci 80% vykazuje realizované projekty ve výši přes 312 mil. Kč (průměrně 44,5 mil. Kč/rok). Tyto projekty realizovaly obce, neziskové organizace, ale i podnikatelé.
MAS, kterých je v současné době 6, a jsou tzv. "nepodpořené" na období 2007-2013, se na další evropské sedmileté období 2014-2020 teprve pod vedení zkušených kolegů připravují. Všech 13 MAS počítá s tvorbou a realizací své strategie a tyto výsledky budou mít velký význam pro celý Pardubický kraj. Vyjma Města Pardubice je zbytek kraje z hlediska evropského kontextu "venkovským územím". Krom několika obcí Pardubického kraje jsou již všechny ostatní obce územně začleněny do určité místní akční skupiny. Nyní bude v rukou každé MAS, jakou prokáže schopnost a připravenost své reálné plány realizovat.

Zapsala Olga Ondráčková,
manažerka MAS Hlinecko, o.s.