Informace zástupců Výběrové komise pro žadatele 3. výzvy Programu rozvoje venkova

26. 4. 2019

Zástupci Výběrové komise MAS Hlinecko informují o stanovení termínu objížděk míst realizace žadatelů, kteří podali projekt do 3. výzvy Programu rozvoje venkova, na čtvrtek 9. května 2019 od 14:30 do 17:30 hodin.

PŘESNÝ HARMONOGRAM OBJÍŽDĚK A POŘADÍ NAVŠTÍVENÝCH MÍST BYL ZASLÁN VŠEM ŽADATELŮM DNE 25. DUBNA 2019.

Zároveň informujeme, že termín VEŘEJNÝCH OBHAJOB PROJEKTŮ PRV je stanoven na úterý 14. května 2019 od 15:00 do 16:30 hodin v zasedací místnosti v přízemi Městského úřadu v Hlinsku na Poděbradově náměstí 1.

Na veřejné obhajoby je srdečně zvána také veřejnost.

Kancelář MAS

foto