Seznam podaných projektů ve 3. výzvě PRV

11. 4. 2019

Místní akční skupina Hlinecko, z.s. zveřejnila 11. dubna 2019 seznam podaných projektů v ukončené 3. výzvě Programu rozvoje venkova.

Výzva byla otevřena pro všech vypsaných 5 fichí (jednotlivých opatření), přičemž bylo podáno celkem 6 žádostí o dotaci (projektů) ve třech jednotlivých fichích.

Projekty nyní budou procházet administrativní kontrolou (tzv. kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, včetně kontroly rozsahu a obsahu povinných a nepovinných příloh).

V případě nejasností budou zodpovědní zástupci vyzváni k doplnění projektů.

 

 

Projekty, které projdou kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, budou dále postoupeny k věcném hodnocen Výběrové komisi.

Projektům budou ve věcném hodnocení přidělené body dle předem stanovených kritérií. U jednotlivých fichí bude sestaven seznam doporučených projektů k financování. Úspěšnými projekty budou ty, které mají největší efekt pro region a nejlépe naplňují kritéria bodového hodnocení, vytvářejí pracovní místa a požadují menší výši dotace.

Seznam registrovaných projektů je uveden v příloze.

Olga Ondráčková, manažerka pro strategii MAS Hlinecko

Přílohy: