Seminář pro žadatele k 4. výzvě Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. - OPŽP - výsadby dřevin

28. 3. 2019

Ve čtvrtek 28. března se uskutečnil v zasedací místnosti MAS Hlinecko seminář pro žadatele ve 4. výzvě Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. - OPŽP - výsadby dřevin.

V průběhu semináře byl představen obsah výzvy, termíny a podmínky podávání žádostí. Podporovány budou projekty výsadby na nelesní půdě v extravilánu a území CHKO Žďárské vrchy nebo Železné hory (katastrální území: Dědová, Hlinsko, Jeníkov, Kladno, Krouna, Miřetice, Raná, Trhová Kamenice, Včelákov, Vítanov, Vojtěchov, Vortová, Všeradov, Vysočina) zahrnující:

Ve výzvě je uvolněna dotace ve výši 6 083 018 Kč, přičemž žadatelé mohou podávat projekty v minimální výši 100 000 Kč a  maximálně do 4 000 000 Kč.

Žádosti mohou být podávány do 19. září 2019 15:00 hodin prostřednictvím informačního systému IS KP 2014+. Místní akční skupina nabízí do doby ukončení podávání žádostí zdarma konzultace případným zájemcům.

Veškeré informace jsou uvedeny na zde: http://www.mashlinecko.cz/?id=vyzvy-opzp4

 

Kancelář MAS Hlinecko

Přílohy:

Galerie