Seminář Práce s žáky s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS) ze ZŠ a SŠ

19. 3. 2019

V pondělí 18. března proběhl první seminář realizovaný v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II s názvem Práce s žáky s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS) ze ZŠ a SŠ.

Seminář byl zaměřený především na práci s případy z praxe ve formě kazuistik či zkušeností z edukace žáků. Účastníci za doprovodu lektorky zpracovávali různé případové studie a příklady z praxe. Řešeno bylo také vytvoření kooperativního vztahu mezi školou a rodinou. Účastníci byli seznámeni s aplikací doporučovaných podpůrných opatření pro edukaci žáka s PAS dle doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Semináře se zúčastnilo 17 pedagogických pracovníků ze Základní školy Ležáků, Základní školy Resslova, Základní školy Smetanova, Základní školy Včelákov a jeden zástupce rodičů.

Kancelář MAS Hlinecko

 

Galerie