Úvodní setkání Robotika pro druhý stupeň základních škol

7. 3. 2019

Ve středu 6. března proběhlo historicky první setkání k implementaci Místního akčního plánu, které bylo zaměřeno na představení možností využití robotů ve výuce na základní škole. Seminář lektoroval pan Mgr. Radovan Fajt, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá a je vedoucím kroužku v SVČ Pohoda a Pohoda COOL.

Na programu setkání bylo:

Setkání se zúčastnili zástupci Základní školy Kameničky, Základní školy Krouna a Hlineckého gymnázia, kteří se dohodli na další spolupráci při zavádění výuky robotiky do jejich škol.

Kancelář MAS

 

Galerie