MŠMT vyhlásilo výzvu zaměřenou na zvyšování kvality neformálního vzdělávání

1. 3. 2019

28. února Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací, které působí v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, případně sdružují organizace pracující s dětmi a mládeží.

Podporované aktivity projektu:

 1. Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace do vzdálenosti 10 km

 2. Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace ve vzdálenosti 10 a více km

 3. Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání bez financování osobních nákladů

 4. Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů

 5. Tandemové neformální vzdělávání bez financování osobních nákladů

 6. Tandemové neformální vzdělávání s financováním osobních nákladů

 7. Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání bez financování osobních nákladů

 8. Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů

 9. Klub v neformálním vzdělávání

 10. Projektový den v klubovně bez financování osobních nákladů

 11. Projektový den v klubovně s financováním osobních nákladů

 12. Projektový den mimo klubovnu

 

Vyloučené aktivity

 1. sportovní aktivity;

 2. sociální služby.

V příloze této zprávy je vložena výzva a specifická pravidla, kde v kapitole 5.2.4. Oprávněnost aktivit projektu naleznete podrobný popis podporovaných aktivit. Další informace naleznete na stránkách MŠMT https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani-2/text-vyzvy.htm

V případě zájmu o čerpání prostředků z výzvy neváhejte kontaktovat kancelář MAS Hlinecko.

 

Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: