Představenstvo schválilo 3. výzvu PRV

26. 2. 2019

25. 2. 2019 schválilo představenstvo Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. 3. výzvu z Programu rozvoje venkova ve výši dotace 6 984 663 Kč.

Výzva bude vyhlášena od 8. 3. 2019 do 10. 4. 2019 pro všech 5 fichí,  a to konkrétně:

  • Fiche 1 - Kvalita z regionu Hlinecka - 508 726 Kč
  • Fiche 2 - Konkurence schopný zemědělec - 260 366 Kč
  • Fiche 3 - Venkovský podnikatel - 2 365 550 Kč
  • Fiche 4 - Atraktivní les - 1 000 000 Kč
  • Fiche 5 - Technika pro les a dřevo - 2 850 021 Kč

Všechny podklady k výzvě budou zveřejněny 8. 3. 2019 na webových stránkách MAS v sekci: Výzvy – Program rozvoje venkova – 3. výzva.

Žadatele zveme na seminář, který se uskuteční 19. 3. 2019 od 15:00 do 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, Hlinsko.

Přílohy: