MAS Hlinecko vyhlásila výzvu z OP ŽP na podporu ÚSES a boj s vodní a větrnou erozí

8. 2. 2019

V pátek 8. února Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Operační programu Životní prostředí zaměřenou na založení nebo zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES a na realizaci opatření zamezující vodní a větrné erozi. Žádosti o podporu je možné podávat nejpozději do 29. května 2019 do 15:00 hodin.

Alokace na schválené projekty podporovaného opatření ÚSES je vyhlášena ve výši 600 000 Kč.

Alokace na schválené projekty podporovaného opatření Protierozní opatření je vyhlášena ve výši 800 000 Kč.

Mezi podporované aktivity patří:

Podrobné informace jsou vloženy v příloze této aktuality.

Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: