MAS Hlinecko vyhlásila výzvu na podporu sociálních služeb

4. 2. 2019

V pondělí 4. 2. vyhlásila Místní akční skupina Hlinecko výzvu z Operačního programu Zaměstnanost k předkládání žádostí o podporu projektů zaměřených na podporu sociálních služeb na území MAS Hlinecko. Žádosti je možné předkládat nejpozději do 19. 4. 2019 do 15:00 hodin.

Alokace výzvy je 3 321 115 Kč.

V rámci výzvy bude podporováno poskytování pouze těch sociálních služeb, které jsou registrovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které jsou zároveň součástí sítě sociálních služeb uvedené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb příslušného kraje (popř. obce) a které jsou poskytované terénní a ambulantní formou (jako pobytové budou podporovány jen odlehčovací služby a krizová pomoc podle § 44 a § 60 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Konkrétně se jedná o tyto druhy sociálních služeb:

Bližší informace jsou uvedeny v příloze této aktuality.

Kancelář MAS Hlinecko

 

 

foto

Přílohy: