Jednání Představenstva 13. 12. 2018

14. 12. 2018

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 se od 16.30 do 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Hlinsko, Poděbradova náměstí 1, Hlinsko uskutečnilo jednání Představenstva.

Pozvánku, prezenční listinu, etické kodexy a zápis z jednání naleznete v příloze.

 

 

Přílohy: