Jednání Výběrové komise 11. 12. 2018

12. 12. 2018

V úterý 11. prosince 2018 se konalo jednání Výběrové komise.

Pozvánka, prezenční listina, etické kodexy a zápis jsou přílohou této zprávy.

 

 

Přílohy: