Seminář rozšířených aktivit OPŽP pro MAS Hlinecko

25. 4. 2018

V úterý 24. dubna se od 15 hodin uskutečnil v zasedací místnosti MěÚ v Hlinsku seminář konaný zástupci MAS Hlinecko pro členy samospráv všech 18 obcí MAS Hlinecko. Projednávána byla možná nová opatření v oblasti životního prostředí, konkrétně:

1. Realizaci ÚSES

2. Protierozní opatření

3. Realizaci sídlení zeleně

Uvedená opatření mohou být realizována ve všech obcích MAS Hlinecko (bez omezení velikosti obce) a podmínkou uskutečnění projektu není spádovost katastrálního území do CHKO Žďárské vrchy nebo CHKO Železné hory.

Případné projekty však musí být realizovány v souladu s územním plánem obce nebo pozemkovými úpravami.

Dle zájmu a možností obcí bude připraven návrh nových opatření včetně úpravy strategie ke schválení na Valnou hromadu MAS Hlinecko, která se uskuteční 17. května.

Území Místní akční skupiny Hlinecko tak bude mít možnost využít další dotace ve výši 10 mil. Kč na opatření, která podporují zlepšení životního prostředí na našem území.

Přílohy:

Galerie