Výzvy IROP MAS Hlinecko byly vyhlášeny

20. 12. 2018

Místní akční skupina Hlinecko vyhlásila výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu na podporu projektů zaměřených na podporu cyklodopravy a bezpečnosti, výstavbu terminálů a parkovacích systémů, komunitních center a zlepšení infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Místní akční skupina Hlinecko vyhlásila výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu na:

Kancelář MAS Hlinecko

 

foto