MAS Hlinecko, o.s. vyhlašuje VÝZVU

23. 6. 2014

Místní akční skupina Hlinecko, o.s. vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o udělení značky „Kvalita z Hlinecka" v následujících oblastech:

• Ubytovací a / nebo stravovací zařízení
• Výrobky a produkty
• Zážitky

Zájemci o udělení značky si mohou podávat žádosti osobně v kanceláři MAS Hlinecko, o.s. v období od 23. června do 7. července 2014 v pracovních dnech od 8 do 15 hodin, případně mimo tyto hodiny po telefonické domluvě. Certifikace výrobků a služeb proběhne v termínu 9. - 11.7., časový harmonogram bude upřesněn a jednotlivým zájemcům o značku zaslán 8.7.2014. Oficiální předání prvních certifikátů udělených značek se uskuteční 26.7.2014 na Dni dřeva (Hlinsko - Betlém).

Žádosti pro všechny oblasti, stejně jako certifikační kritéria hodnocení, mapa území MAS Hlinecka, smlouvy a pokyny pro použití značky, jsou uveřejněny na webových stránkách www.mashlinecko.cz v záložce „Kvalita z Hlinecka". Doplněn bude v průběhu výzvy i grafický manuál značky.

Kontaktní osoby:

Ing. Olga Ondráčková, koordinátorka značky
ondrackova@mashlinecko.cz, tel.: 777 111 078

Bc. Hana Mikšovská, administrátorka značky
miksovska@mashlinecko.cz, tel.: 728 728 072

Cíle a zakládání principy regionálního značení:

Značka „Kvalita z Hlinecka" garantuje předevšám regionální působnost výrobku nebo regionální exkluzivitu služby a také jejich kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. Cílem udělování značky je podpora a propagace regionálních výrobců a výrobků z Hlinecka, zvyšování kvality regionální produkce, zvyšování pocitu sounáležitosti místních obyvatel s regionem a propagace regionu zejména v oblasti cestovního ruchu.

Kancelář MAS Hlinecka

Přílohy: