Příjem projektů dotačního titulu Malý LEADER 2019 byl ukončen

19. 6. 2018

V pátek 15. června 2018 byl ukončen příjem projektů dotačního titulu pro členy Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. s názvem "Malý LEADER 2019".

Podané projekty mají jednotliví žadatelé možnost obhájit ve čtvrtek 21. června před Výběrovou komisí MAS.

Ta projekty postupně ohodnotí a seřadí dle počtu získaných bodů. Po ujasnění pravidel podávání dotačního titulu Malý LEADER 2019 ze strany Pardubického kraje bude finální seznam doporučených projektů, které budou k dotaci přihlášeny, potvrzen Valnou hromadou MAS Hlinecko. Ta je plánovaná na polovinu září 2018. Po potvrzení dotace ze strany Pardubického kraje budou sepsány mezi MAS a jednotlivými vybranými žadateli smlouvy a projekty mohou být v druhé polovině roku 2019 realizovány.

V příloze naleznete seznam podaných projektů.

O.Ondráčková

 

logo

Přílohy: