Jednání Představenstva 6. 6. 2018

8. 6. 2018

Ve středu 6. června 2018 se od 15:30 do 16.30 hodin v kanceláři MAS uskutečnilo jednání Představenstva.

Pozvánku, prezenční listinu, etické kodexy a zápisy z jednání naleznete v příloze.

 

 

Přílohy:

Galerie