První oficiální setkání starostů

1. 6. 2014

V Hlinsku se na městském úřadě 27.5.2014 konalo projednávání analytické části strategie projektu Svazu měst a obcí s názvem: „Podpora meziobecní spolupráce“, které realizuje ORP Hlinsko.

Na setkání byla prezentována práce celého tvůrčího týmu strategie od počátku letošního roku. Projednávány byly oblasti sociální, odpadové hospodářství a školství. Mimo analytické části byly prezentovány a připomínkovány také návrhy ve všech tří oblastech a jako doplňkové volitelné téma k řešení v regionu jednomyslně všemi zúčastněnými zvolena oblast cestovního ruchu.

Všechna témata budou dále rozpracována a nově bude připravena i analýza cestovního ruchu včetně okruhů řešení a návrhovaných opatření.

Celý tým bude dále pokračovat ve své práci až do května příštího roku.

Velké poděkování patří všem členům týmu-odborníkům za jednotlivé oblasti za jejich komentáře a připomínkování dokumentu i dílčích návrhů.

Děkujeme za výbornou spolupráci Bc. Martinu Vtípilovi, DiS. a Bc. Michaele Růžičkové, kteří pomáhali připomínkovat oblast sociálních služeb, Ing. Janě Duškové za oblast školství v ORP Hlinsko a za oblast odpadového hospodářství Ing. Ivaně Kopecké.

Projednáním a schválením analytické části práce na projektu zdaleka nekončí. Návrhy za jednotlivé oblasti budou promítnuty do Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hlinecko, jejíž úkolem je zabývat se potřebami regionu nejen v oblasti veřejné sféry, ale i oblasti neziskového a podnikatelského sektoru. Právě ty tvoří tzv. místní partnerství.Cílem jakékoli strategie by tak měla být nejen její tvorba, ale zejména reálná použitelnost a aplikovatelnost v území.

Olga Ondráčková, koordinátorka projektu meziobecní spolupráce a manažerka Místní akční skupiny Hlinecko

Galerie