Jednání celorepublikové pracovní skupiny "Služby na venkově"

12. 3. 2013

Dne 12.3.2013 se uskuteční v Obci Vysočina - místní části Dřevíkov- jednání celorepublikové pracovní skupiny "Služby na venkově", která vznikla na popud zástupců organizací SPOV ČR, SMS ČR, SMO ČR, NS MAS ČR a SČMSD JEDNOTA COOP.

Jednotlivé organizace vyslaly do pracovní skupiny své zástupce, kteří měli prozkoumat možnosti podpory území a dojít ke konsensu podpory služeb na malých obcích ve venkovském prostoru nebo jejích odloučených místních částech. Pracovní skupina již na svém druhém jednání, které se uskuteční na území MAS Hlinecko, o.s., bude konfrontována přímo s realitou v terénu. Budou představeny zástupci Pardubického kraje dotace Pardubického kraje na podporu fungování prodejen na malých obcích (jediné krajské dotace v rámci ČR) a jejich efekt od roku 2009, dojde na exkurzi v podpořených prodejnách, stejně jako na specifikaci možností budoucí podpory dovybavení a infrastruktury prodejen v malých obcích. Výsledky pracovního týmu budou jako memerandum předány a prezentovány organizacím prostřednictvím členů, kteří byli zástupci daných organizací do pracovní skupiny vyslány. Tyto výsledky by měly být všemi vyslanými organizacemi jako celorepublikový soulad prezentovány a propagovány dále. Smyslem pracovní skupiny je najít formy a možnosti podpory nevýdělečných prodejen na malých obcích a zamezení jejich zániku.

Zapsala Olga Ondráčková,
zástupkyně pracovní skupiny za Národní síť Místních akčních skupin