Jednání Výběrové komise 14. 5. 2018

18. 5. 2018

V pondělí 14. května 2018 se konalo jednání Výběrové komise.

Prezenční listina, etický kodex a zápis jsou přílohou této zprávy.

Přílohy:

Galerie