Pozvánka na valnou hromadu MAS Hlinecko

10. 5. 2018

Místní akční skupina Hlinecko, z.s. Vás zve na jednání Valné hromady, které se uskuteční dne 17. května 2018 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1.

foto