Jednání Výběrové komise 23. a 25. 4. 2018

2. 5. 2018

V pondělí 23. dubna a ve středu 25. dubna 2018 se konala jednání Výběrové komise.

Prezenční listiny, zápis a etické kodexy jsou přílohou této zprávy.

Přílohy: