Regionální značka má nové držitele

20. 4. 2018

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 zasedala již po čtvrté Certifikační komise a posoudila žádosti o udělení regionální značky "Kvalita z Hlinecka".

Celkem byly posouzeny tři žádosti. Jedna z oblasti Ubytovací a stravovací služby a dvě žádosti byly z oblasti Výrobky a produkty.  

Všichni tři žadatelé obstály výborně. V sobotu dne 21. dubna 2018 jim budou na Svatojiřském Jarmarku v Hlinsku slavnostně předány certifikáty "Kvalita z Hlinecka".

Galerie