Seminář pro žadatele ve výzvě OPZ – Prorodinná opatření II

18. 4. 2018

V úterý 17. 4. 2018 proběhl seminář pro žadatele ve výzvě MAS Prorodinná opatření II, která je financována z Operačního fondu Zaměstnanost. V této výzvě lze žádat na aktivity: podpora zařízení, která doplňují chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby) v péči o děti mimo školní vyučování, podpora příměstských táborů v době školních prázdnin (pro děti mladšího školního věku) a doprava dětí do/z příměstského tábora.

Na programu semináře bylo:

  1. Představení výzvy
  2. Podporovaná aktivita
  3. Indikátory
  4. Způsobilost výdajů
  5. Proces hodnocení a výběru projektů
  6. Publicita
  7. IS KP14+
  8. Zpráva o realizaci
  9. Důležité odkazy
  10. Diskuze, dotazy

Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: