SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O REGIONÁLNÍ ZNAČKU

11. 5. 2014

Místní akční skupina Hlinecko, o.s. zve všechny zájemce o regionální značku na společné setkání. Akce se uskuteční dne 20.5.2014 v 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ na Poděbradově náměstí v Hlinsku.

Součástí jednání bude představení podmínek udělení značky pro jednotlivé kategorie, projednání certifikačních kritérií a seznámení zájemců s harmonogramem prvního kola certifikace v červnu 2014.

Olga Ondráčková, manažerka MAS Hlinecko

Přílohy: