Setkání Řídícího výboru MAP

17. 4. 2018

V pondělí 16. dubna od 15:00 hodin Místní akční skupina Hlinecko připravila setkání Řídícího výboru v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Hlinsko, které bylo poslední v tomto projektu.

Na programu setkání bylo shrnutí realizovaných akcí v průběhu projektu spolupráce v regionu. Dále byl představen dokument MAP, který vznikl v průběhu realizace projektu a následně byl jednomyslně schválen. Nyní realizační tým čeká příprava projektu MAP II.

Prezentace ze setkání je vložena v příloze této aktuality.

Kancelář MAS Hlinecko

Přílohy:

Galerie