Setkání škol a vzdělávacích subjektů

12. 4. 2018

V úterý 11. dubna od 16:00 hodin Místní akční skupina Hlinecko zorganizovala další z řady setkání zástupců základních a mateřských škol a jiných subjektů, které zajišťují vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

Účastníkům byly představeny plánované výzvy Místní akční skupiny Hlinecko pro školy z Integrovaného regionálního operačního programu, která je zaměřena na investiční projekty a výzva Šablony II, která je určena na neinvestiční aktivity základních a mateřských škol, základních uměleckých škol a středisek volného času a s jejichž administrativou Místní akční skupina Hlinecko pomáhá.

Kancelář MAS Hlinecko

Přílohy:

Galerie