Setkání Partnerství MAP

12. 4. 2018

V úterý 11. dubna od 15:00 hodin Místní akční skupina Hlinecko zorganizovala poslední setkání zástupců základních a mateřských škol a jiných subjektů, které zajišťují vzdělávání dětí a žáků do 15 let, v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání správního obvodu ORP Hlinsko.

Na programu setkání byly informace o stavu tvorby místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, návazných aktivit a zhodnocení spolupráce v regionu, projednání analytické části a strategického rámce a možnost navázání do MAP II a implmentace MAP.

Prezentace ze setkání je vložena v příloze této aktuality.

Kancelář MAS Hlinecko

Přílohy:

Galerie