Informace zástupců Výběrové komise pro žadatele 2. výzvy Programu rozvoje venkova

10. 4. 2018

Zástupci Výběrové komise MAS Hlinecko předběžně informují o stanovení termínu objížděk míst realizace žadatelů, kteří podali projekt do 2. výzvy Programu rozvoje venkova, na pondělí 23. dubna 2018 od 15 do 19 hodin.

PŘESNÝ HARMONOGRAM OBJÍŽDĚK A POŘADÍ NAVŠTÍVENÝCH MÍST BUDE STANOVEN po doplnění jednotlivých žádostí a finální kontrole v rámci formálních náležitostí a přijatelnosti a zaslán všem žadatelům, kteří postoupí do věcného hodnocení, dne 18. dubna 2018.

Zároveň informujeme, že předběžný termín VEŘEJNÝCH OBHAJOB PROJEKTŮ PRV je stanoven na středu 25. dubna 2018 od 15 do 18 hodin v zasedací místnosti v přízemi Městského úřadu v Hlinsku na Poděbradově náměstí 1.

Na veřejné obhajoby je srdečně zvána také veřejnost.

Kancelář MAS