PROJEKT SPOLUPRÁCE: Život a historie vypálených obcí

9. 5. 2014

Projekt spolupráce mezi MAS zaměřený na oživení a srovnání dramatických osudů několika obcí v ČR, které byly v průběhu nebo na sklonku 2. světové války vypáleny, koncem dubna ukončil svou první část. Tou byly vzájemné exkurze dětí mezi jednotlivými obcemi a poznání osudu jiného území.

V průběhů měsíců března a dubna 2014 se uskutečnilo celkem 5 výměnných setkání mezi dětmi z jednotlivých území "vypálených obcí". Proběhly návštěvy dětí základních a středních škol z území okolí vypálených obcí Prlov, Lačnov a Ploština (dnes obec Drnovice) ve Zlínském kraji, obce Nový Malín v kraji Olomouckém (nově založené pro navrátilé občany z vypálené obce Český Malín) a na území Hlinecka v bývalé obci Ležáky, jejíž katastr je dnes místní částí obce Miřetice.
Obyvatelé Hlinecka vnímají tragédii Ležáků jako tragédii "našeho území", a to bez ohledu na skutečnost, zda bydlí ve Vítanově nebo Včelákově. I po tolika letech je válečná katastrofa v širším území citelná a zanechává stopy směrem do budoucna.
Právě pohled a vnímání historických katastrof očima současných dětí základních a středních škol, které ve svém životě nezažily krušná období války, nedemokracie a nesvobody, bude soustředěn prostřednictvím výtvarných, literárních nebo fotografickcýh děl do jedné společné knihy dětí ze všech těchto území. Kniha tak bude mapovat historii i současnost, ale nabídne i pohled současné dospívající generace na daná místa tragédie směrem do budoucna.
Všechna díla dětí potom budou společně vystavena v Multifunkčním centru v Hlinsku od 4.11.2014, ve kterém se bude konat závěrečná společná konference zástupců území všech vypálených obcí. Následně si budou moci všichni zájemci výstavu děti v kuloárech MFC prohlédnout.

Olga Ondráčková, manažerka M.A.S.H.linecko

Galerie