Příjem žádostí o dotaci 2. výzvy Programu rozvoje venkova je ukončen

30. 3. 2018

Místní akční skupina Hlinecko. z.s. ukončila 29. března 2018 přijímání projektů do 2. výzvy Programu rozvoje venkova.

Podáno bylo celkem 11 projektů do všech pěti fichí. Celková výše výdajů podaných projektů činí 23 591 563 Kč s požadavkem na dotaci

ve výši 8 245 250 Kč.

Projekty, které projdou kontrolou formálních náležitostí a přijatelností, a nebudou vyloučeny z další administrace, budou ve věcném hodnocení posuzovány Výběrovou komisí. Při věcném hodnocení budou Výběrovou komisí projektům přidělené body dle předem stanovených kritérií a u jednotlivých fichí bude sestaven seznam doporučených projektů k financování. Vzhledem k převisu poptávky v některých fichích je zřetelné, že úspěšnými budou projekty, které mají největší efekt pro region a nejlépe naplňují kritéria bodového hodnocení, vytvářející pracovní místa a požadují menší výši dotace.

Seznam registrovaných projektů je uveden v příloze.

Olga Ondráčková, manažerka pro strategii MAS Hlinecko

Přílohy: