Místní akční skupina Hlinecko, z.s. vyhlásila 2. výzvu z Operačního programu zaměstnanost

29. 3. 2018

V pátek 29. března byla vyhlášena 2. výzva z Operačního programu Zaměstnanost, zaměřená na prorodinné aktivity.

Ve výzvě je uvolněna dotace ve výši 1 324 990 Kč, přičemž žadatelé mohou podávat projekty v minimální výši 400 000 Kč.

Podávány mohou být projekty s maximální délkou realizace 36 měsíců a se zaměřením buď na podporu zařízení, která doplňují chybějící kapacitu  zařízení typu školních družin a klubů v péči o děti mimo školní vyučování nebo na realizaci příměstských táborů v době školních prázdnin (pro děti mladšího školního věku) včetně dopravy dětí do a z příměstského tábora.

Seminář pro žadatele se uskuteční 17. dubna od 15 hodin v zasedací místnosti v přízemí Městského úřadu v Hlinsku, žádosti potom mohou být podávány do 4. května 12:00 hodin prostřednictvím speciálního informačního systému MS 2014+.

Podrobné informace a podklady k výzvě jsou uvedeny na webu MAS Hlinecko www.mashlinecko.cz pod záložkou Výzvy - Operační program Zaměstnanost - Výzva OPZ č.2.

Přílohy: