Jednání Kontrolní komise 19. 3. 2018

19. 3. 2018

V pondělí 19. března 2018 se konalo v kanceláři MAS Hlinecko jednání Kontrolní komise.

Pozvánka, prezenční listina a zápis jsou přílohou této zprávy.

 

 

Přílohy:

Galerie