Místní akční skupina Hlinecko vyhlásila 4. výzvu o udělení značky „Kvalita z Hlinecka“.

15. 3. 2018

Místní akční skupina Hlinecko vyhlásila 16. března 2018 4. výzvu k předkládání žádostí o udělení certifikátu značky Kvalita z Hlinecka.    Značka je udělována ve třech různých oblastech.

O značku Kvalita z Hlinecka v kategorii výrobky a produkty se mohou ucházet pěstitelé zemědělských plodin, zpracovatelé potravinářských produktů, výrobci přírodních produktů nebo řemeslníci se svými výrobky. Druhou skupinou jsou fungující stylová ubytovací a stravovací zařízení na území místní akční skupiny. Třetí kategorií jsou zážitky, tedy unikátní a jedinečné služby nabízené občanům nebo návštěvníkům regionu mimo stravovací a ubytovací služby.     

Zájemci o udělení značky mohou podávat žádosti osobně v kanceláři Místní akční skupiny Hlinecko do 16. dubna 2018 v pracovních dnech od 7:30 hodin do 15:30 hodin, případně mimo tyto hodiny po telefonické domluvě.

Podrobné informace žadatelé najdou pod logem Kvality z Hlinecka na webových stránkách www.mashlinecko.cz.

Kontaktní osoba: Iva Groulíková, administrátorka Regionální značky

e-mail: groulikova@mashlinecko.cz, tel. : 605 150 550

Výzva Kvality z Hlinecka