Pozvánka na setkání příznivců regionální značky

14. 3. 2014

Místní akční skupina Hlinecko, o.s. Vás srdečně zve na setkání s názvem „Pojďme tradici vstříc a odlišme se regionální značkou"

Akce se uskuteční dne 27.3.2014 v 17:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ na Poděbradově náměstí v Hlinsku společně se zástupci MAS Hlinecka a se zájemci o regionální značku.

Přílohy: