Schůzka pracovních skupin Plánu sociálních služeb se zadavateli

27. 2. 2018

27. února 2018 se uskutečnila na Městském úřadě  v Hlinsku v rámci projektu tvorby Plánu sociálních služeb v ORP Hlinsko schůzka členů pracovních skupin se starosty (zadavateli sociálních služeb).

Zástupci obcí byli informováni o obsahu a rozsahu (věcném i časovém) tvorby Plánu soc. služeb, povinnostech kraje, obce s rozšířenou působností a samotných obcí vůči plnění Zákona č. 108/2006, o sociálních službách.

Zástupci realizačního týmu nabídli zadavatelům možnost aktivně se zapojit do tvorby tohoto plánu, ať už spoluprací při získávání informací od veřejnosti prostřednictvím dotazníků, absolvování řízených schůzek se starosty, specifikací potřeb ze strany obcí nebo výsledného projednávání a připomínkování dokumentu. Jedním z výstupů Plánu sociálních služeb bude i aktuální brožura (v tištěné i elektronické formě), která bude dobrou pomůckou pro zlepšení informovanosti o nabídce sociálních služeb pro obyvatele území Hlinecka.

 

Členové realizačního týmu se budou těšit na dobrou spolupráci s obcemi, kterým pomohou plnit jejich povinnosti.

 

Kancelář MAS Hlinecko

 

Přílohy:

Galerie