Místní akční skupina Hlinecko, z.s. vyhlašuje 2. výzvu z Programu rozvoje venkova

19. 2. 2018

19. února byla vyhlášena 2. výzva Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. pro podávání projektů z Programu rozvoje venkova.

Program je určen jak pro zemědělské subjekty, tak pro firmy a živnostníky ve vybraných oborech a také další žadatele, kterými mohou být obce nebo podnikatelé v oblasti cestovního ruchu.

Veškeré informace a podklady k výzvě jsou uvedeny na webu www.mashlinecko.cz v záložce výzvy- Program rozvoje venkova- výzva PRV č.2/2018.

Zájemci a budoucí žadatelé se mohou přijít informovat na seminář pro žadatele, který se uskuteční 6. března v zasedací místnosti v přízemí Městského úřadu  v Hlinsku od 15 do 17 hodin a dále své záměry mohou konzultovat po telefonické domluvě do 13. 3. 2018 v sídle Místní akční skupiny na adrese Máchova 1121, Hlinsko. Své vyplněné žádosti mohou prostřednictvím Portálu farmář žadatelé registrovat v termínu od 14. 3. 2018 do 29. 3. 2018.

Žadatelům doporučujeme, aby pro správné zobrazení příloh a souborů pod výzvou na webu MAS použili prohlížeč Internet Explorer. V případě, že se přílohy nezobrazují správně, doporučujeme je nejprve uložit na svůj disk a následně otevřít v Acrobat Reader.

Zároveň doporučujeme řádné prostudování společné části pravidel výzvy pro všechny fiche, jednotlivých příloh  specifických pravidel pro jednotlivé fiche a následně části specifických pravidel, která je určena pro každou fichi samostatně ( ve vazbě na opatření ve výzvě). 

Projekty vybrané Výběrovou komisí místní akční skupiny budou do 29. června registrovány na Státním zemědělském a intervenčním fondu, dále kontrolovány a po jejich finálním schválení bude moci začít ke konci letošního roku jejich realizace.

Kancelář MAS

Přílohy: