Jednání Kontrolní komise 6. 4. 2017

14. 4. 2017

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 se konalo v kanceláři MAS Hlinecko jednání Kontrolní komise.

Pozvánka, prezenční listna a program se zápisem jsou přílohou této zprávy.

 

 

Přílohy: