Jednání Představenstva 1. 2. 2018

2. 2. 2018

Dne 1. února 2018 se v kanceláři MAS uskutečnila 2 samostatná jednání Představenstva.


Pozvánky, prezenční listiny, etický kodex a zápisy jsou přílohou této zprávy. 

 

 

foto

Přílohy: