Školení pro žadatele do výzev MAS Hlinecko

21. 12. 2017

Místní akční skupina Hlinecko, z.s. připravila pro žadatele do Integrovaného regionálního operačního programu

školení k výzvám vyhlašovaným v prosinci 2017, konkrétně pro:

výzvu č.2 Infrastruktura pro ZŠ, SŠ a zájmové a neformální vzdělávání

(vyhlášení 22. 12. 2017)

výzvu č.2 Komunitní centra

(vyhlášení 29. 12. 2017)

výzvu č.3 Dopravní terminály a parkovací systémy

(vyhlášení 29. 12. 2017, výzva bude zpřístupněna v MS 2014+ dne 4. ledna 2018)

výzvu č.4 Bezpečnost dopravy a cyklodoprava

(vyhlášení 29. 12. 2017, výzva bude zpřístupněna v MS 2014+ dne 4. ledna 2018)

v termínu 10. ledna od 14:30 do 17:30 hod v zasedací místnosti na Městském úřadě v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1.

Všem zájemcům o podání projektu doporučujeme toto školení absolvovat.

 

Olga Ondráčková, manažerka pro realizaci strategie MAS Hlinecko

Přílohy: