Pozvánka na seminář Efektivní komunikace v MŠ

5. 12. 2017

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pořádá Místní akční skupina Hlinecko seminář pro pedagogické pracovníky mateřských škol s názvem Efektivní komunikace v MŠ, který se uskuteční 12. prosince 2017 od 9:00 do 13:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1. Seminář povede paní lektorka PhDr. Kateřina Pešková.

Obsah semináře:

Praktický seminář zaměřený na zmapování a zlepšování komunikace mezi dětmi v MŠ a zefektivnění komunikace učitelky s dětmi i jejich rodiči. Cílem semináře bude získat informace a konkrétní zkušenosti s možnými překážkami v komunikaci s dětmi i dospělými. Účastníci semináře budou mít možnost osvojit si vhodné postupy, které naopak komunikaci podporují. Součástí semináře bude tvorba zásobníku her a činností posilujících efektivní komunikaci.

Sebezkušenostní seminář nabízí vyzkoušení technik a vhodných postupů, které zlepšují spolupráci a komunikaci dětí ve třídě. Vybaví účastníky postupy a metodami, které přispějí k takovému prostředí ve třídě, které je zároveň i prevencí patologických jevů. Seznámení s novými metodami komunikace, vedoucími k vzájemné důvěře, sebedůvěře dítěte a jeho ochotě spolupracovat. (konkrétní modelové situace a praktické ukázky), Komunikace, postojová a pocitová složka, vliv komplexů na způsob prožívání a chování. Jak respektovat potřeby a pocity dítěte. Jak získat spolupráci dítěte. Jak podpořit jeho samostatnost. Řešení konfliktu jinak než potrestáním (jak pokárat, ale netrestat). Řešení problému v krocích.

Pozvánka je vložena níže.

Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: