AVÍZA VÝZEV IROP MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLINECKO, Z.S.

27. 11. 2017

Místní akční skupina zveřejňuje avízo výzev, které budou vyhlášeny ještě v roce 2017.

Jedná se o výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu, které jsou zaměřeny na investiční projekty

Výzva IROP č.1/2017 Infrastruktura základních a středních škol; Infrastruktura pro neformální a celoživotní vzdělávání

Výzva IROP č.2/2017 Komunitní centra

Výzva IROP č.3/2017 Dopravní terminály

Výzva IROP č.4/2017 Bezpečnost dopravy; Cyklodoprava

Další výzvy z Operační programu zaměstnanost, Programu rozvoje venkova a Operačního programu životní prostředí budou vyhlášeny v roce 2018 v souladu s odsouhlaseným harmonogramem výzez Valnou hromadou MAS Hlinecko.

Olga Ondráčková, manažerka pro realizaci strategie

Přílohy: