Malý LEADER 2018 – podpořené projekty v 1. a 2. výzvě

24. 11. 2017

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 proběhlo setkání výběrové komise MAS Hlinecko, která vybrala a doporučila přijaté projekty k financování.

Dne 23. 10. 2017 MAS Hlinecko vyhlásila první výzvu pro podávání žádostí o příspěvek na realizaci jednotlivých projektů. První výzva byla určena pro obce, které jsou členy MAS Hlinecko a které jsou majiteli nemovitosti, jejíž obnova/údržba je předmětem realizace projektu (zároveň platilo, že tyto nemovitosti slouží neziskovým organizacím k jejich činnosti a aktivitám) a nestátní neziskové organizace, které jsou majiteli nemovitosti, která je předmětem realizace projektu. Celková výše podpory byla 400 tis. Kč.

30. 10 2017 MAS připravila seminář pro žadatele výzvy, kde byla výzva představena, bylo vysvětleno, jak vyplnit žádost a přílohy, a byla diskutována přijatelnost konkrétních projektů. Od 6. 11. 2017 od do 16. 11. 2017 proběhl příjem žádostí o účelový příspěvek v kanceláři MAS Hlinecko. V rámci příjmu žádostí v první výzvě bylo zaregistrováno 9 žádostí. Jedna žádost byla vyřazena z důvodu formálních nedostatků a ostatní prošly do dalšího hodnocení. Bylo tedy přijato osm žádostí o podporu s celkovou požadovanou výší příspěvku 276 380,33 Kč.

Druhá výzva byla určena pro obce, které jsou členy MAS Hlinecko a které jsou majiteli nemovitosti, jejíž obnova/údržba je předmětem realizace projektu. Výše podpory ve druhé výzvě byla 120 tis. Kč. Druhá výzva pro podávání žádostí o příspěvek na realizaci jednotlivých projektů Malý LEADER 2018 byla vyhlášena 20. 11. 2017 a příjem žádostí probíhal od 21. 11. 2017 od 22. 11. 2017. V rámci příjmu žádostí ve druhé výzvě bylo zaregistrováno 9 žádostí s celkovým požadovanou výší příspěvku 287 470,43 Kč. Všichni žadatelé splnili podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti.

Dne 23. 11. 2017 se sešla Výběrová komise Místní akční skupiny Hlinecko, z.s., která nejprve hodnotila podané žádosti v první výzvě dle předem stanovených kritérií zveřejněných ve výzvě. Na základě hodnocení vytvořila seznam žádostí podaných v první výzvě sestupně dle obdrženého počtu bodů. V případě stejného počtu bodů byla zvýhodněna žádost, která byla podána dříve, jak bylo stanoveno ve výzvě. V první výzvě bylo podpořeno všech 8 projektů s celkovými způsobilými výdaji 394 829,35 Kč – z toho výše dotace 276 380,33 Kč.

Dále hodnotila žádosti podané v druhé výzvě. Na základě hodnocení vytvořila seznam žádostí podaných ve druhé výzvě sestupně dle obdrženého počtu bodů. V případě stejného počtu bodů byla zvýhodněna žádost, která byla podána dříve, jak bylo stanoveno ve výzvě. Ve druhé výzvě byly podpořeny čtyři projekty s celkovými způsobilými výdaji 170 956,00 Kč – z toho výše dotace 119 669,00 Kč. Nebylo doporučeno pět projektů, protože se nevešly do finančního limitu pro výzvu.

V příloze této aktuality najdete seznam projektů z 1. výzvy a seznam podpěrných a nepodpořených projektů podaných ve 2. výzvě, jak je určila výběrová komise MAS Hlinecko.

 

Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: