Výsledky soutěže Rob a Botka ve světě financí

23. 11. 2017

V pondělí 20. listopadu 2017 byla ukončena soutěž Rob a Botka ve světě financí. Soutěž byla určena pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a týkala se finanční gramotnosti.

Do soutěže se zapojily čtyři školy z celkového počtu sedmi škol, které vyučují 2. stupeň a nacházejí se na území Hlinecka. Během čtrnácti dnů trvání soutěže se zaregistrovalo celkem 115 žáků s tím, že nejvíce (69) z nich pochází ze ZŠ Resslova Hlinsko, 31 ze ZŠ a MŠ Krouna, 8 ze ZŠ a MŠ Kameničky a 7 ze ZŠ Včelákov. Žáci měli na výběr - mohli soutěžit samostatně nebo vytvořit maximálně trojčlenný tým. Celkem přihlásilo 72 týmů.

Soutěž probíhala přes internetovou aplikaci umístěnou na webu MAS Hlinecko. Žáci měli za úkol odpovědět na 53 otázek, které byly zařazeny do deseti tematických bloků, a za každou správnou odpověď dostali jeden bod. Nejúspěšnější tým získal 48 bodů a nejhorší týmy získaly měně než 10 bodů. Pokud se někteří žáci registrovali vícekrát, byly jim, dle pravidel soutěže, započítávány výsledky pouze jedné registrace a na ostatní pokusy nebyl brán zřetel. V případě, že mělo více týmů shodný počet bodů, rozhodoval čas přihlášení do aplikace. Nejdelší čas přihlášení byl téměř hodinu a půl, naopak nejkratší méně než pět minut.  

Soutěž vyhráli Roman Šťulík a Vojtěch Vacek ze ZŠ Včelákov se 48 body, druhé místo obsadili Jakub Šmok a Adam Lorenc ze ZŠ a MŠ Krouna a třetí byla Marie Gregorová ze ZŠ a MŠ Krouna. Oba týmy na druhém a třetím místě měly 47 bodů a o pořadí rozhodl lepší čas chlapců.

Celkové pořadí je najdete v příloze aktuality.

 

Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: