Malý Leader 2018 – 2. výzva

20. 11. 2017

Druhá výzva Malý Leader 2018 je určena na podporu neinvestičních projektů, které se týkají obnovy a údržby občanské vybavenosti. Na rozdíl od první výzvy žádat mohou pouze obce, a obnova nemusí být určená pro spolky.

Program Malý Leader 2018 je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Výše celkových způsobilých výdajů projektu musí být v rozmezí 20 až 50 tis. Kč pro jeden projekt, přičemž výše poskytnutého příspěvku Místní akční skupinou je maximálně 70 % z celkových výdajů. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 21. 11. 2017 od 7:30 hodin do 22. 11. 2017 15:30 hodin. Vybrané projekty bude možné realizovat od května do prosince 2018.

Veškeré podklady k této výzvě jsou umístěny v příloze této zprávy.

 

S dotazy se obracejte na:

Kancelář Místní akční skupiny Hlinecko, z.s., Máchova 1121, Hlinsko 539 01.

Ing. Lenka Šustrová – Projektová manažerka, tel.: 606 122 349,

e-mail: sustrova@mashlinecko.cz.

 

Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: