Kurz hlasové terapie

8. 11. 2017

V úterý 7. listopadu proběhl další seminář realizovaný v rámci Místního akčního plánu s názvem Kurz hlasové terapie, který byl určen především pro učitele základních a mateřských škol na Hlinecku, a byl veden lektorkami Mgr. Alexandrou Vébrovou a MUDr. Jitkou Vydrovou.

Obsahem kurzu bylo, aby se účastníci seznámili s fysiologií a chorobami hlasu, základními principy hygieny hlasu, principem správného dýchání pro mluvní a zpěvní hlas, praktickými cvičeními a nácvikem dýchání ve skupině a praktickými artikulačními a fonačními cvičeními.

Semináře se zúčastnilo celkem 22 pedagogů, a to ze Základní školy Resslova, Základní školy Ležáků, Mateřské školy Budovatelů, Gymnázia K. V. Raise, Základní a mateřské školy Holetín, Základní školy Raná a Základní školy Trhová Kamenice.

Věříme, že informace získané na semináři byly pro pedagogy přínosné a pomohou jim ke zdravému hlasu!

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie