Pozvánka na představení projektu

18. 3. 2013

Zástupce obcí a knihovníků z území MAS zveme na představení konceptu projektu spolupráce s názvem "Nezapomeňte (se) vrátit".

Představení projektu spolupráce, které je připravováno partnerskými místními akčními skupinami MAS Hlinecko, o.s., MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. a MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. se na území naší MAS uskuteční 18.3.2013 v 15:00 v zasedací místnosti Městského úřadu v Hlinsku.
Projekt je otevření pro všechny zástupce obcí a jejich knihoven na území všech tří spolupracujících MAS. Smyslem projektu je oživení chodu knihoven a podpora čtenářské gramotnosti nejen dětí, a to novými a atraktivními formami využitelnými i na malých obcích.

Zapsala Olga Ondráčková,
členka přípravného týmu projektu spolupráce