První setkání k plánování sociálních služeb v ORP Hlinsko

26. 10. 2017

25. října 2017 se konalo první setkání k Plánování sociálních služeb v ORP Hlinsko.
Realizátorem projektu je Místní akční skupina Hlinecko, z.s.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63 /0.0/ 0.0/ 16_063/ 0006501

Na programu bylo seznámení všech zástupců z řad organizací a obcí působících v ORP Hlinsko s obsahem projektu, který je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost a jehož realizace je plánována od října 2017 do září 2019. Dalším bodem bylo vymezení třech pracovních skupin:

  1. senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním, pro kterou bude odbornou garantkou p. Lenka Sodomková
  2. rodiny s dětmi a mládež, kde bude odborným garantem p. Martin Vtípil
  3. potřeby zbylých skupin a osob ohrožených soc. vyloučením, taktéž odborný garant p. Martin Vtípil

 a zjištění zájmu při jejich obsazování.

Zápis ze setkání, prezenční listinu a prezentaci najdete v příloze níže.

Kancelář MAS Hlinecko

Přílohy:

Galerie