Seminář R+R - Tresty

1. 11. 2017

V úterý 31. října proběhl další seminář realizovaný v rámci Místního akčního plánu s názvem Respektovat a být respektován - Tresty. Seminář byl určen především pro pedagogické pracovníky základních a mateřských škol na Hlinecku a pro rodiče. Účastníky kurzem provedla paní lektorka Bc. Hana Čechová.

Seminář byl zaměřen na problematiku trestů, neboť většina učitelů i rodičů je přesvědčena, že potrestat dítě za špatné chování je přímo povinností odpovědného vychovatele. Lekce rozebrala pojem vnitřní a vnější motivace, naučila rozlišovat přirozené důsledky od trestu a nabídla alternativní postupy založené zejména na spoluúčasti dětí na řešení a nápravě nevhodného chování, osvojení si výchovných a komunikačních postupů v každodenních situacích, které podporují sebeúctu, odpovědné chování, empatii, pocit bezpečí a rozvoj pozitivních vlastností.

Kurzu se zúčastnilo celkem čtrnáct pedagogických pracovníků, a to z Mateřské školy Miřetice, Základní školy Resslova, Základní školy Trhová Kamenice, Mateřské školy Trhová Kamenice, Základní školy Miřetice, Mateřské školy Budovatelů, Mateřské školy Rubešova, a tři zástupci rodičů. Velké poděkování patří městu Hlinsku za poskytnutí prostor pro školení.

Věříme, že informace získané na semináři byly pro účastníky přínosné!

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie