Pozvánka na seminář Respektovat a být respektován - Odměny

8. 11. 2017

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Hlinsko pořádá Místní akční skupina Hlinecko seminář pro pedagogické pracovníky ZŠ a MŠ s názvem Respektovat a být respektován - Odměny, který se uskuteční 14. listopadu 2017 od 9:00 do 16:00 hodin ve Školicím středisku REACH v Save. Seminář povede paní lektorka Bc. Hana Čechová.

Obsah semináře:

Jak projevit uznání a ocenění a poskytnout zpětnou vazbu (co namísto pochval a odměn).

Řada učitelů a rodičů vidí, že pochvaly a odměny mohou mít také své nežádoucí účinky - snižují ochotu dětí učit se a chovat se správně, pokud za to nic nezískají. Stejně jako tresty nepodporují vnitřní motivaci. Známky ve škole mají velmi často právě charakter odměn a trestů a jsou proto významným rizikem pro vytváření klíčové kompetence k učení.

Dávat druhým najevo, že jsme si všimli, co udělali správně a dobře, je velmi důležité. I zde však hraje významnou úlohu forma, jakou to sdělujeme. V semináři si budou vyjasňovat rizikové způsoby pozitivních sdělení, které vytvářejí závislost na autoritě a učí dělat věci pro spokojenost druhých lidí, nikoliv pro věc samotnou. Také se pak proberou způsoby, které naopak podporují sebeúctu druhých a rozvoj pozitivních vlastností.

Pozvánka je vložena níže.

Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: